Strojevi i postrojenja

Strojevi i postrojenja zadnje generacije,
optimizirani za sve zahtjeve. Pojedinačna, serijska
ili masovna proizvodnja, mi imamo rješenja!

Opširnije

Automatizacija

Automatizirani proizvodni procesi, te visoka
ponovljivost definirane kvalitete proizvoda su
garancija dugoročnog rasta svake tvrtke.

Opširnije

Consulting & usluge

Iskustvo i kontinuirana školovanja otvaraju vrata prema
novim tehnologijama. Kroz naše partnere organiziramo
školovanja sa konkretnim riješenjima.

Opširnije

Alati i prihvati

Najsuvremenija rješenja za sve proizvodne procese.
Standardna ili namjenska rješenja reznih alata i prihvata.
Vrhunski proizvod iziskuje i vrhunski alat!

Opširnije

Vaša ideja je nama izazov!

Niteh-ovi prepoznatljivi programi se razvijaju i dopunjuju novim potrebama i željama naših krajnjih korisnika.

Automatizacija

Automatizirani proizvodni procesi, te visoka ponovljivost definirane kvalitete proizvoda su garancija dugoročnog rasta svake tvrtke.

Strojevi & postrojenja

Strojevi i postrojenja zadnje generacije, optimizirani za sve zahtjeve. Željena kvaliteta dijelova i proizvoda određuje potrebnu opremu.

Alati & prihvati

Najsuvremenija rješenja za sve proizvodne procese. Standardna ili namjenska rješenja reznih alata i prihvata.

Consulting & usluge

Kontinuirana školovanja otvaraju vrata prema novim tehnologijama. Organiziramo školovanja sa konkretnim riješenjima.

© All rights Reserved. Made by R E L I K T