Tvrtka Niteh u stalnom je koraku sa novim tehnologijama te u sklopu sa prezentiranjem i demonstracijom novih tehnologija nudimo usluge školovanja i obuke za iste od strane naših stručnjaka. Usluge školovanja i obuke nudimo za uređaje tvrtki: Wenzel, Kelch, Tykma Electrox, Universal robots, Creaform.

© All rights Reserved. Made by R E L I K T