Nudimo usluge:

  • Prodaja novih i rabljenih uređaja

  • Usluge servisa, kalibracije te prodaje rezervnih dijelova

  • Edukacija

  • Usluge mjerenja i izrade mjernih protokola

  • Retrofit